ชนินาฏแอนด์ลีดส์
เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email:

 
American Immigration
Lawyers Association
 
Admitted and Qualified
US District Court


 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
US Family & Marriage Based Immigration
เค-1 วีซ่าคู่หมั้น
วีซ่าคู่สมรส K-3
วีซ่าครอบครัวสนิท
เปลี่ยนสถานะภาพ
การรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
Business & Employment Visas
วีซ่าธุรกิจ
US Visa Denial & Waivers
Consulate Processing
Thailand


ผู้เชี่ยวชาญพิศษทางด้านการเข้าเมืองจากประเทศไทย และจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาี

ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ คือ สำนักงานกฎหมายอเมริกัน-ไทย ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการขอวีซ่าเข้าเมืองสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่งทางบริษัทฯ มีทนายความทั้งสัญชาติไทย และสัญชาติอเมริกันที่ได้รับใบอนุญาตทนายความ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมายคนเข้าเมืองมาหลายทศวรรษ สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของกรมการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (USCIS) ที่ให้บริการด้านการเข้าเมืองสำหรับประเทศทั่วเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางจากหนึ่งในสามภูมิภาคของโลก เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเข้าเมืองที่เกี่ยวกับการสมรส และการเข้าเมืองที่เกี่ยวกับครอบครัวไทย และครอบครัวที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการสำหรับการเข้าเมืองประเภทอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การเข้าเมืองที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือการลงทุน หรือไปทำงาน เป็นต้น

บริษัทของเรามีทนายความชาวอเมริกัน และทนายความไทย เราเป็นสมาชิกของสมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกัน (AILA) สมาชิกศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal District Court, USA) สมาชิกของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย และองค์กรวิชาชีพอื่น ๆ
   
 

Home

Contact Us

Site Map

l

 


@2017 Chaninat & Leeds, All Rights Reserved www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)