ชนินาฏแอนด์ลีดส์

เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email: info@immigration-lawyer.us.com

 
 

American Immigration
Lawyers Association
 
US Attorney
Admitted and Qualified
US District Court


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

วีซ่าคู่หมั้นสหรัฐฯ

อะไรคือวีซ่าคู่หมั้น ? วีซ่าคู่หมั้นมีความแตกต่างจากวีซ่าแต่งงานอย่างไร?

วีซ่าคู่หมั้น (เค-1) อนุญาตให้คู่หมั้นของชาวสหรัฐฯ เดินทางไปประเทศสหรัฐฯ เพื่อทำการสมรส และพักอาศัยกับคู่หมั้นชาวอเมริกัน หลังจากเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ ผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นจะต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นชาวอเมริกันภายใน 90 วัน และจะต้องยื่นคำร้องขอสถานภาพผู้อาศัยถาวร ในฐานะของคู่สมรส มิเช่นนั้นจะต้องเดินทางกลับประเทศของตนภายในระยะเวลา 90 วัน

วีซ่าสมรส (เค-3) อนุญาตให้คู่สมรสของชาวอเมริกันไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคู่สมรสของตนซึ่งเป็นผู้ร้องที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างที่รอขั้นตอนการร้องขอมีถิ่นที่อยู่ถาวร (นอกจากนี้ยังสามารถนำคู่สมรสเข้าประเทศสหรัฐฯ ได้โดยวีซ่าผู้ติดตามอีกด้วย)


คุณสมบัติของผู้ที่จะขอวีซ่าคู่หมั้นคืออะไร

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าคู่หมั้น คือ ชาวไทยที่เป็นผู้ขอวีซ่าิได้หมั้นกับชาวอเมริกัน เคยพบกันภายใน 2 ปีที่ผ่านมา และยิ่งไปกว่านั้นยังมีความตั้งใจที่จะจดทะเบียนสมรส ทั้งผู้ร้องชาวอเมริกัน และผู้ยื่นคำขอชาวไทยจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกบางประเภท คือ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ร้องชาวอเมริกัน

- ไม่มีการสมรสอยู่ในขณะยื่นคำขอวีซ่า
- มีความสามารถในการเลี้ยงดูผู้ยื่นคำขอเมื่อเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ ได้
- ไม่มีประวัติเกี่ยวกับอาชญากรรม (บางประเภท)

ผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นต้องไม่มีการสมรสอยู่ในขณะยื่นคำขอวีซ่า มีความประพฤติที่เหมาะสม และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สถานฑูตสหรัฐฯ กำหนด ผู้ที่ขาดคุณสมบัติบางประการอาจจะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะ (waiver) ชาวอเมริกันที่เคยร้องขอ เค วีซ่า (วีซ่าคู่หมั้น และวีซ่าแต่งงาน) ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา หรือที่เคยยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับคู่หมั้นหรือคู่สมรส 2 ท่านขึ้นไป อาจจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นกรณีเฉพาะ

คุณจะสมัครวีซ่าคู่หมั้นได้อย่างไร?

ผู้ร้องชาวอเมริกันต้องยื่นคำร้องเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิยื่นคำขอวีซ่าร้องให้คู่หมั้นของตน โดยยื่นที่สำนักงานสาขาของ United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) ซึ่งมีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ ที่ผู้ร้องพักอาศัยอยู่ เมื่อมีการอนุมัติคำร้องแล้ว คำร้องดังกล่าวจะถูกส่งต่อมายังสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ผู้สมัครชาวไทยจะต้องยื่นคำวันสัมภาษณ์เพื่อเข้่ารับการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลต่อไป   

เพราะเหตุใดเราจึงควรให้สำนัักงานของคุณช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอวีซ่า เค-1 ให้เรา?

บริษัทของเราบริหารงานโดยทนายความชาวอเมริกันผู้มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี และยังเป็นสมาชิกของ American Immigrations Lawyer Association (AILA) บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน การเข้าเมืองในสหรัฐฯ เกี่ยวกับครอบครัว และเป็นผู้ดูแลยื่นคำร้องขอเข้าเมืองสหรัฐฯ และยื่นขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้แก่ลูกค้ามากกว่าร้อยราย

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย สำนักงานกฎหมายในประเทศไทยที่จัดการโดยทนายความชาวสหรัฐฯ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากขั้นตอนส่วนใหญ่ในการสมัครจะต้องดำเนินการผ่านสถานกงสุลที่กรุงเทพฯ

พร้อมทั้งบริษัทของเรายังมีทนายความไทยที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมกฎหมายสหรัฐฯ อีกด้วย

.....................................................

Want to know more? Read more K1 visa FAQs. Check out our K-3 Marriage Visa FAQ, K-1 vs. K-3 Visa FAQ, Immediate Relative Visa FAQ or click below to find an answer to a specific question:

How long does it take to obtain a fiancee visa?

Should I petition for a fiancee or marriage visa for my Thai fiancee?
Are my fiancees children eligible for a US visa?
How soon after arriving in the US will my fiancee be eligible to work?
Will US citizens who have petitioned for a fiancee or spouse visa in the past encounter problems when filing a new petition?
My fiancee is HIV positive. Is she still eligible for a visa?
In what circumstances may a US citizen file a petition with the USCIS Bangkok Regional Service Center?

 

Home

Contact Us

Site Map

 www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)