ชนินาฏแอนด์ลีดส์

เลขที่ 10/154 อาคารเทรดดี้ ออฟฟิศ
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท ซอย 13
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004

Email: info@immigration-lawyer.us.com

 
 

American Immigration
Lawyers Association
 
US Attorney
Admitted and Qualified
US District Court


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

วีซ่าคู่สมรส K-3 สหรัฐอเมริกา

วีซ่าคู่สมรสคืออะไร วีซ่าคู่สมรสต่างจากวีซ่าคู่หมั้นอย่างไร

วีซ่าคู่สมรส (K-3) มุ่งหมายเพื่อคู่สมรสของคนสัญชาติอเมริกัน วีซ่าคู่หมั้น (K-1) เป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้คู่หมั้นของคนสัญชาติอเมริกันเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแต่งงานกับคนสัญชาติอเมริกัน

แท้จริงแล้ววีซ่าคู่สมรสสามารถมี 2 ความหมาย ความหมายแรกเป็นวีซ่าเข้าเมืองสำหรับผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นบ่อยครั้งที่วีซ่าคู่สมรสหมายถึงวีซ่า K- 3 หรือวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้คู่สมรสของคนสัญชาติอเมริกันในการอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาในขณะที่คำขอเข้าเมืองของพวกเขากำลังดำเนินการ (โปรดอ่าน ข้อเปรียบเทียบวีซ่าคู่หมั้น K-1 และวีซ่าคู่สมรส K-3 )

อะไรคือสิ่งที่ต้องการสำหรับวีซ่าคู่สมรส K-3

นอกจากนี้การสมรสตามกฎหมายของประเทศที่มีการสมรสเกิดขึ้น ทั้งผู้ยื่นคำขอสัญชาติอเมริกันและผู้ยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K-3 ต้องเจอกับสิ่งที่ต้องการอย่างแน่นอน

ผู้ยื่นคำขอสัญชาติอเมริกันต้อง

- ได้รับการลงความเห็นว่าสามารถเลี้ยงดูผู้ยื่นคำขอในสหรัฐอเมริกา (โดยปกติใช้หลักฐานของการมีรายได้สูงกว่าระดับยากจน หรือถ้าไม่ได้ทำงานต้องมีหลักฐานแสดงเป็นทรัพย์สิน)

- มีบุคลิกลักษณะที่แนนอนและสิ่งที่ต้องการในทางตามกฎหมาย

ผู้ขอวีซ่าคู่สมรสต้องพบสิ่งที่ต้องการในทางกฎหมายแลทางะสุขภาพ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่มีสิ่งที่ต้องการเหล่านี้บางครั้งสามารถถูกปฏิเสธได้

คนสัญชาติอเมริกัน ผู้ยื่นคำขอวีซ่า K ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา หรือผู้ที่ยื่นคำขอมี 2 สัญชาติหรือมากกว่า ในชีวิตอาจขอ Waiver สำหรับคู่สมรสของพวกเขาเพื่อสามารถดำเนินการเกี่ยวกับคำขอได้ (โปรดอ่าน International Marriage Regulation Act)

ทำไมฉันต้องจ้างบริษัทกฎหมายของคุณดำเนินการเรื่องวีซ่าคู่สมรส

บริษัทกฎหมายของเราดูแลโดยทนายความอเมริกันผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมือง ตั้งแต่ปี 2530 และเป็นสมาชิกของสมาคมนักกฎหมายการเข้าเมืองอเมริกัน (AILA) บริษัทของเรามีความรู้ความชำนาญพิเศษด้านวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น วีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าบุตร และได้ดูแลการข้อเรียกร้องการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกามากกว่าร้อยกรณี รวมถึงกรณีกันออกและปฏิเสธ

ทนายความการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่มีเหตุผลที่สุดในการดำเนินการเรียกร้อง US Family based Immigration claim สำหรับคนสัญชาติไทย (และคนชาติของประเทศแวดล้อม เพราะหลักของการยื่นขอเป็นกระบวนการผ่านทางสถานกงสุลในกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการ USCIS กรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 3ศูนย์ท้องถิ่นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และมีเขตอำนาจทั่วเอเชีย

ผู้ร่วมงานของเรารวมถึงทนายความไทยที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และนักกฎหมายครอบครัวไทยที่มีประสบการณ์

.....................................................

 

Home

Contact Us

Site Map

 www.immigration-lawyer.us.com

(Disclaimer: The information provided on this site is for informational purposes only. No warranty is expressed or implied.
Before taking any legal action, persons are advised to seek the advice of an attorney qualified in the area of law concerned.)